COMELIT

U odnosu na ostalu opremu istog ranga na tržištu, Comelit u startu nudi znatno veću fleksibilnost pri projektovanju I izvedbi sistema. Većina elemenata sistema je modularnog tipa, tako da je omogućena jednostavnost u kreiranju konfiguracije, a sve prema željama korisnika. Visok stepen integracije različitih sistema, kao I širok izbor tipa instalacije (4+n, 1+n, petožični digitalni COMELBUS I dvožični digitalni SIMPLEBUS2 patentiran od strane Comelita) čine Comelit bez premca na svetskom tržištu.