DVC (DigitalVideoCommunication)

Digital Video Communications ili ukratko DVC, već su dugi niz godina na tržištu etablirana rešenja digitalnog video nadzora. Taj status je zasluga prvenstveno pažljivog testiranja I izbora uređaja zasnovanog prvenstveno na kvalitetu uz konstantan nivo pouzdanosti I prilagodljivosti uređaja za rešenja nadzora od najmanjih do srednje velikih – tehnološko zahtevnijih aplikacija, pa sve do najviših nivoa sigurnosti, koji podrazumevaju I integraciju sa drugim sistemima.