JABLOTRON

Češka kompanija Jablotron, osnovana 1990 godine, predstavlja dinamičnu kompaniju, koja iz godine u godinu beleži rast. U želji da dobre ideje, pretvori u atraktivne proizvode I usluge, nastaju sistemi, za koje se upotpunosti može reći da su sistemi 21 veka.

Kod proizvođača je prisutna želja za stalnim unapređenjem I poboljšanjem alarmnih sistema, a da pri tome isti ti sistemi budu što jednostavniji za rukovanje I korišćenje od strane korisnika. Kroz iskustvo sa terena, pokazalo se da ovakva oprema ima budućnost na našem tržištu, posebno što opremu odlikuje velika pouzdanost u radu I jednostavnost kod instalacija I ugradnje.