JANTAR

Kompanija Jantar sa sedištem u Sloveniji, od svog početka razvoja ponudila je tržištu jedinstvene sisteme kontrole pristupa I evidencije radnog vremena. Godine iskustva (preko 20 god.) uticale su da hardverski I softverski proizvodi, iz godine u godinu postaju sve bolji I prilagodljiviji tržištu.

Danas, na našem tržištu, proizvodi Jantar, predstavljaju pouzdane sisteme, koji mogu da odgovore na sve zahteve kupaca, koji se tiču sistema kontrole pristupa I sistema evidencije radnog vremena.