LENEL – ONGUARD

Kompanija Lenel (deo United Technologies group) ponudila je tržištu integrativni softver ON GUARD, zasnovan na otvorenoj platformi. Softver predstavlja moćnu alatku u integraciji raznorodnih sistema, kao što su: sistemi kontrole pristupa, sistemi automatske dojave požara, protivprovalni sistemi i sistemi video obezbeđenja. Korišćenjem ON GUARD softvera, omogućeno je unapred predefinisanje svih mogućih događaja (incidentnih situacija), kojim se olakšava rad I praćenje u monitoring centrima, kao I donošenje pravovremenih I pravilnih odluka u relativno kratkom vremenskom periodu.
Zasnovanost softvera, na otvorenoj platformi, omogućava da svi postojeći zasebni sistemi tehničke zaštite, postanu deo jednog integrisanog sistema tehničke zaštite, u kojem nivo bezbednosti se podiže na mnogo viši nivo.

Naše dugogodišnje iskustvo sa radom na ON GUARD platformi – softveru, pokazalo je u kom smeru će se razvijati budući sistemi tehničke zaštite, što danas to I potvrđuje. Na našem tržištu, obezbeđeno je više objekata, u kojima je ON GUARD softver u centru integracije.