LENEL

Kompanija Lenel (deo UTC grupacije) je od svog osnivanja 1991.god., krenula u tržišnu utakmicu u kojoj je bila ideja da se postojeći bezbednosni sistemi, koji su po konceptu proizvedeni, kao zasebni I zatvoreni sistemi, novim konceptom zasnovanim na otvorenoj platformi, omogući razvoj I integracija raznorodnih sistema u jedan jedinstven sistem – integrisane bezbednosti.

Na tom konceptu kompanija Lenel, kao osnovu bezbednosnog sistema postavila je sistem kontrole pristupa, koji je kroz svoju otvorenost omogućila da se na nju nadograde drugi sistemi tehničke zaštite, kao što su protivprovalni sistemi, protivpožarna sistemi, sistemi video obezbeđenja. U svom proizvodnom programu Lenel je ponudio hardversku platformu kontrolera, koji su otvoreni za integraciju perifernih elemenata I od strane drugih proizvođača, a jedinstveni softver “ON GUARD”, omogućava da krajnjem korisniku olakša rukovanje I rad, gde su mogućnosti programiranja bez ograničenja. Naše iskustvo u radu sa Lenel opremom je veoma veliko I predstavlja veliki potencijal, posebno kod projektovanja integrisanih sistema tehničke zaštite – sa LENEL opremom.