Obaveštavamo Vas da je kompanija „DD SISTEM“ d.o.o., Beograd promenila sedište.

Nova adresa kompanije je:
ul. Milutina Milankovića br. 66, stan br.1
11 070 Novi Beograd

Brojevi telefona:
+381 11 / 312-13-18
+381 11 / 312-13-19
063 348-766