“DD SISTEM“ d.o.o. osnovan je 1996. godine kao samostalna zanatska radnja, sa sedištem na Novom Beogradu. Osnovna delatnost firme bila je postavljanje elektro instalacija sistema tehničke zaštite (interfoni i manji alarmni sistemi). Kroz period odrastanja i pozicioniranja na našem tržištu firma je nastavila razvoj kako u materijalnom smislu, tako i u ljudskim kapacitetima. S obzirom na povećanje obima posla kao i samog razvoja, firma u 2002 god. prerasta u preduzeće koje danas uspešno nastupa na našem tržištu.

Preduzece “DD SISTEM“ d.o.o. bavi se projektovanjem , proizvodnjom , montažom i servisiranjem sistema tehničke zaštite . Preduzeće poseduje sve potrebne licence za obavljenje poslova unapredjenja i zaštite od požara , licence za projektovanje sistema tehnicke zaštite ( provala , požar , video nadzor , kartična kontrola i zaštite artikala), kao i licence za odgovorne nadzorne organe i izvodače radova na konkretnim objektima ( poslovima ). Preduzeće se kroz realizaciju velikih poslova profilisalo kao Sistem Integrator po principu „ključ u ruke“. Preduzeće u pogledu ljudskih kapaciteta trenutno zapošljava 10 radnika, kao i veći broj spoljnih saradnika rasporedenih po celoj Srbiji, što omogućava fleksibilnost u održavanju ugradenih sistema u garantnom i postgarantnom periodu.

Osobine koje karakterišu naše preduzeće su sledeće :

 • radno iskustvo zaposlenih od dve do dvadeset godina u profesiji
 • tehnički visokoobrazovano osoblje i kvalifikovano za ovu delatnost (struktura zaposlenih: 2 radnika sa visokom stručnom spremom (dipl.ing.el.), 6 radnika srednja stručna sprema (elektro smer) i 2 radnika srednja stručna sprema (pravno birotehnička)
 • kvalitet izvršenih usluga i pedantnost u radu
 • za izvršene usluge i ugradenu opremu garantujemo 24meseca
 • za naše sisteme garantujemo deset godina servisiranja i održavanja, po isteku garantnog roka
 • u slučaju loma, oštecenja ili kvara nekog od elemenata sistema zaštite vršimo zamenu delova, a ne popravku najkasnije u roku od 24 casa

U mogućnosti smo da na osnovu Vaših zahteva za obezbeđenje datog objekta izvršimo sledeće poslove:

 • stručno i konsultativno učestvujemo u sastavljanju koncepta sistema tehničkog obezbeđenja i ostalih vidova tehničke podrške
 • obavimo snimanje na terenu i u zavisnosti od vrste objekta i načina na koji treba da se zaštiti dajemo predloge i sugestije
 • vršimo projektovanje kompletnih sistema zaštite sa svim elementima koje projekat sadrži ( tehnički opis rada sistema, vrsta i količina instalacije, vrsta i količina opreme, premer radova i predračun, blok šeme razvoda kao i podloge razvoda instalacije i pozicija opreme)
 • vršimo praktične radove – priprema objekta za postavljanje instalacije, postavljanje instalacije, prevezivanje i provera postavljene instalacije
 • isporuka kablova i opreme sistema tehničke zaštite
 • montaža opreme, povezivanje u sistem, puštanje u rad sistema, podešavanje parametara elemenata svakog sistema pojedinačno i obuka korisnika.
 • izrada projekta izvedenog stanja

Kompletna oprema sa kojom radimo predstavlja jednu od najnovijih generacija proizvedenih u svetu. U proizvodno – prodajnom programu naše firme objedinjeno je desetak najpoznatijih svetskih firmi iz ove oblasti (Bentel, Notifire, DSC, DVC, DVC Pro, Kantech, Jantar, Gateway, Sure-Gard) tako da smo u mogućnosti da ponudimo različite kategorije opreme: od opreme zadovoljavajućih karakteristika i izuzetnog odnosa cena/kvalitet sve do vrhunske profesionalne opreme.

Posetite nas

U mogućnosti smo u zavisnosti od zahteva investitora izvršiti prezentaciju tražene opreme u prostorijama preduzeća u “show room”-u, i ujedno Vas pozivamo da nas posetite na adresi:

„DD SISTEM“ d.o.o.
ul. Milutina Milankovića br. 66
11 070 Novi Beograd
kontakt telefoni: 011/312-13-18, 312-13-19, 063/348-766
e-mail: office@ddsystem.co.rs